معاونت فرهنگی و اجتماعی
EnAr

مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه هرمزگان برگزار می کند؛دوره داوری پیشرفته حقوقی

مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه هرمزگان برگزار می کند؛ دوره داوری پیشرفته حقوقی

مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه هرمزگان برگزار می کند؛


دوره داوری پیشرفته حقوقی

همراه با ارائه گواهی از دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه هرمزگان


تاریخ برگزاری ۱۲ و۱۳تیرماه ۱۴۰۱.


مدرس: دکتر بهرام بهرامی


جهت ثبت نام و اخذ دوره به لینک زیرمراجعه فرمایید.

 azad.hormozgan.ac.ir   


همراه با ارائه تخفیف ۲۰درصدی به دانشجویان.

2   0
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 80
captcha