دانشکده علوم پایه
EnAr
University of Hormozgan
اطلاعیه مربوط به استفاده از سهمیه رتبه اول در پذیرش با آزمون کارشناسی ارشد(استعداد درخشان) ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی مهر ماه سال های تحصیلی 1396 و1397 برنامه زمانی و مقررات آموزشی ترم تابستان1401-1400 فلوچارت فرآیند درخواست فرصت تحقیقاتی خارج از کشور طرح توسعۀ فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1402-1401 (طرح شهید وزوایی)* برگزاری دوره تبلیغات مدرن برگزاری دوره روابط عمومی و مدیریت رسانه اطلاعیه پذیرش ترم تابستان 1401 دانشگاه سمنان حذف پزشکی برنامه زمانی و مقررات آموزشی ترم تابستان1401-1400 فرآیند درخواست فرصت تحقیقاتی خارج از کشور برای دانشجویان دکتری زمانبندی جدید ثبت نام پروژه لزوم به همراه داشتن گزارش ٤٢٨ در جلسات امتحانات پايان نيمسال آیین نامه امتحانات آیین نامه غیبت دانشجو مهلت تقاضای تجدید نظر و ثبت نمرات برگزاری ترم تابستان دانشگاه خوارزمی بصورت مجازی اطلاعیه شماره 2: نحوه ارسال مدارک و زمان مصاحبه علمی معرفی شدگان آزمون دکتری 1401 زمان برگزاری جلسات شورای بررسی موارد خاص(دانشگاهی و استانی) "اطلاعیه شماره 1: زمان مصاحبه علمی معرفی شدگان آزمون دکتری سال 1401 و مدارک مورد نیاز" در ششمین روز از هفته خوابگاه‌ها صورت پذیرفت افتتاح سیستم انتقال آب تصفیه و اجرای برنامه های متعدد فرهنگی دیپلماسی تعالی ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه جذب نیرو در شرکت فناوری سیراف
0

کارشناسان دانشکده

0

هیات علمی

0

هیات علمی بازنشسته

0

دانشجویان کارشناسی

0

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

0

آزمایشگاه ها

0

تعداد کتاب چاپ شده

0

مقالات

0

طرح پژوهشی

0

اختراعات

0

بلوک و سختمان

0

کارگاه و موزه