دانشکده علوم و فنون دریایی
EnAr
University of Hormozgan
استفاده از سهمیه رتبه اول در پذیرش با آزمون کارشناسی ارشد ( استعداد درخشان) ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی سال های تحصیلی 1396 و1397 توضیحات جامع در ارتباط با تخلفات آموزشی اطلاعیه مهلت تقاضای تجدید نظز و ثبت نمرات آیین نامه غیبت دانشجو در امتحانات پایان نیمسال اطلاعیه حذف پزشکی جدول زمان بندی ثبت پروژه و کارآموزی دوره تابستانه 1401 برگزاری ترم تابستان دانشگاه شیراز به صورت مجازی برگزاری ترم تابستان دانشگاه خوارزمی بصورت مجازی اطلاعیه حذف ترم اطلاعیه در مورد لزوم ارائه یک مقاله معتبر مستخرح از فعالیتهای دوره فرصت تحقیقاتی معرفی کتاب مقدمه ای بر زیست فناوری کاربرد در علم فناوری پزشکی پنجمین همایش بین المللی با عنوان مرزهای آنزیم شناسی جدول زمانبندی جلسه شورای کمسیون موارد خاص تقویم دفاع در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 تقویم ثبت درخواست تصویب پروپوزال و گزارش پیشرفت رساله در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400
0

مجله بوم شناسی آبزیان

0

تعداد اعضاء هیات علمی

0

تعداد آزمایشگاه

0

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

0

تعداد کارشناسان دانشکده

0

تعداد کتب چاپ شده

0

تعداد اختراعات

0

کلاس درس