درباره کمیته های تخصصی
درباره کمیته های تخصصی
اعضای کمیته های تخصصی، ترکیبی از اعضای هیات علمی دانشگاه هرمزگان به عنوان دبیر کارگروه و نمایندگان استانداری وسازمان برنامه و بودجه خواهند بود
 ٠١:٣٢ - 1396/12/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
درباره دبیرخانه
ساختار دبیرخانه
ساختار کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری را در ادامه ببینید
 ٠١:٢٧ - 1396/12/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
کمیته های تخصصی ذیل کارگروه تخصصی
کمیته های تخصصی ذیل کارگروه تخصصی
کمیته های تخصصی به عنوان زیر مجموعه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری عهده دار ...
 ١٣:٤٥ - 1396/11/07 - نظرات : ٠متن کامل >>