چاپ        ارسال به دوست

کمیته های تخصصی ذیل کارگروه تخصصی

کمیته های تخصصی ذیل کارگروه تخصصی

کمیته های تخصصی به عنوان زیر مجموعه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری عهده دار انجام فعالیت های تخصصی در یکی از حوزه های آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری خواهند بود. این  فعالیت ها بر مبنای احساس نیاز اعضای کمیته های تخصصی و یا بر اساس امور محوله توسط کارگروه تخصصی شامل ارزیابی طرح ها ، برنامه ها و اقدامات مرتبط با حوزه تخصصی هر کمیته خواهد بود.


١٣:٤٥ - 1396/11/07    /    شماره : ١٠٢١    /    تعداد نمایش : ٤٧٨خروج