چاپ        ارسال به دوست

درباره کمیته های تخصصی

درباره کمیته های تخصصی

کمیته های تخصصی به عنوان زیر مجموعه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری عهده دار انجام فعالیت های تخصصی در یکی از حوزه های آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری خواهند بود. این  فعالیت ها بر مبنای احساس نیاز اعضای کمیته های تخصصی و یا بر اساس امور محوله توسط کارگروه تخصصی شامل ارزیابی طرح ها ، برنامه ها و اقدامات مرتبط با حوزه تخصصی هر کمیته خواهد بود.

ترکیب اعضا

 اعضای کمیته های تخصصی، ترکیبی از اعضای هیات علمی دانشگاه هرمزگان به عنوان دبیر کارگروه  و نمایندگان استانداری وسازمان برنامه و بودجه خواهند بود که به بررسی زمینه ها، عوامل موثر، فرصت ها و چالش های پیش روی در هر یک از محورهای چهارگانه وارائه برنامه ها، راهکارها و پیشنهادات لازم را جهت تصمیم گیری به دبیرخانه کارگروه تخصصی ارائه خواهند پرداخت.

نحوه تشکیل جلسات

 جلسات کمیته تخصصی بصورت حداقل یک در جلسه در ماه خواهد بود. هماهنگی تشکیل جلسات به عهده دبیرخانه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری خواهد بود.

وظایف کمیته های تخصصی

1-شناسایی نیازها، زمینه ها، موانع، چالش ها وفرصت های مرتبط با هر حوزه و ارئه پیشنهادات، راهکارها و برنامه هامورد نظر به دبیرخانه کارگروه تخصصی

2-اززیابی و نظارت تخصصی بر طرح ها، برنامه ها و فعالیت های دستگاه های اجرایی در حوزه های مرتبط بر اساس ازجاع دبیرخانه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری


٠١:٣٢ - 1396/12/19    /    شماره : ١٠٨٧    /    تعداد نمایش : ٤٩٢خروج